top of page
albumhoesAmorromA-front.jpg
le Loup déguisé
the wavering Voice

 Artikel 't Folk

 

Lang voordat de mens ten tonele verscheen was de wereld reeds vol muziek. Vogels zongen en riepen, de wind floot in holle stengels en spelonken en ’t was alom een gezoem, gebrom en gegons van je welste. Onze drang om muziek te maken is ontstaan uit de behoefte om deze geluiden na te bootsen. Zo gingen we bijvoorbeeld zelf in een holle rietstengel blazen wat leidde tot de eerste fluit. Alle fluiten die de melodieën op dit album verklanken zijn “sweet flutes”, verre afstammelingen van deze primitieve voorloper. Ze worden in Engeland ook wel “recorders” genoemd, naar het Latijnse “ricordare” , wat imiteren betekent. Het gaat in dit geval over het nabootsen van vogelgeluiden

Wij kennen ze als blokfluiten maar deze benaming voelt als een blok aan het been van wie wil opstijgen in en via klanken. Inspirerender zijn het Italiaanse “flauto dolce” of het Franse “flute douce” omdat ze op een meer poëtische manier verwijzen naar het zachte, zoete timbre van dit instrument.

Toch is het vollediger om de term “bitterzoet” te gebruiken aangezien de ijlte van de toon ook vaak een sfeer van vergankelijkheid oproept en doet denken aan de dood, het afsterven, … ook een volkomen natuurlijk fenomeen uiteraard. … en zingt een vogel niet zowel van armoede als van weelde?

 

Het was goed wandelen door m’n stukken op zoek naar een bloemlezing voor dit album vol melodieën louter begeleid door stilte en een hartslag. Op die wandelingen voelde ik meer en meer dat ik m’n drang om deze muziek de wereld in te sturen wou laten samengaan met zorg dragen voor deze wereld, meer bepaald de natuurlijke, de kluit die we nu al zo lang belazeren. Niets lijkt me daarbij mooier, symbolischer en toepasselijker dan het simpelweg planten van een boom, een échte boom, zo

een die ruimte en tijd krijgt om te groeien, een die ons mag overleven, want ouden bomen verplant men niet. Plantertje dood, boompje groot, … onze nazaten kunnen dan nog verder genieten van de majestueuze schoonheid van zo ’n boom des levens. Laat ons lommerbomen dromen en koelte scheppen, gezonde grond en lucht, een habitat voor al wat leeft, zweeft, kruipt en eet, broedt en voedt en kweekt. Laat ons vogelliefhebbers zijn die in plaats van volières te bouwen bomen planten, en leven naar een nieuw gezegde: beter een vogel in de lucht dan tien in de hand.

 

Dat is dus m’n wens, al is ’t maar een druppel op een steeds hetere plaat: met dit album een

(fluiten-) kruid laten wassen als balsem voor de aarde waarop we mogen leven en die we ziek maken. Wie zichzelf en mij belooft een boom te planten en er daarna ook zorg voor te dragen krijgt deze dubbelaar cadeau, … tweeënhalve stonde eenvoudige, naakte muziek om zich hopelijk simpelweg goed bij te voelen, als bij ’t luisteren naar de vogel achter je ogen (cf Daaldreef, ’65)

 

Aan de mensen van goede wil maar zonder tuin, of met een klein hofke: maak de mensen in je omgeving die wel genoeg plaats hebben warm voor de idee, of gebruik je fantasie op een andere constructieve manier

Version française du texte 

 

Geef in de mate van het mogelijke de voorkeur aan ecologisch verantwoorde planten en handelingen. Ik geef graag nog wat lectuur mee over het onderwerp, en een aantal plaatsen waar je je verder kan informeren

 

Suzanne Simard, op zoek naar de moederboom Peter Wohlleben, het verborgen leven van bomen Merlin Sheldrake, verweven leven

David Wallace-Wells, de onbewoonbare aarde

 

Ecoflora, Ninoofsesteenweg, 671, 1500 Halle 02 3617761 www.ecoflora.be

Van Goidsenhoven, Kortrijksebaan, 54, 3220 Holsbeek 016 445767 www.vangoidsenhoven.be www.natuurpunt.be

www.natagora.be

Traduction article 't Folk

the sweating Fields
Aan de Oever
bottom of page