top of page
Arbor 2.PNG

Artikel Blokfluitist

De bloemlezing, die ik jullie hier graag voorstel, werd bijeengefantaseerd in de loop van de laatste tien jaren - met dank aan mijn geheime muze - en wordt uitgevoerd op een aantal leden van de blokfluitfamilie. Bij het ontstaansproces heb ik voortgebouwd op eeuwenoude tradities. Hierbij heb ik nooit de behoefte het warm water of het wiel uit te vinden. Ik werk gewoon met bouwstenen van stijlen die ik nu reeds meer dan een halve eeuw gebiologeerd beluister, uitzoek en speel, en gaandeweg ook uit de schil haal om de pit te vinden waaruit ze ontspruiten. Dit gebeurt in mijn geval intuïtief, spontaan en zonder (etno-) musicologische ambities. Wat ik hier aanreik is dan ook geen voer voor puristen, maar het resultaat van vele jaren van passie en kruisbestuiving, van het distilleren van een eigen taal uit een bad van vele talen, de vrucht van inspiratie op begenadigde momenten.

version française article Blofluitist

the sweating Fields
Aan de Oever
bottom of page